onas.png

Doradzamy i szkolimy od 1998 roku. Wieloosobowy zespół specjalistów realizuje zadania w obszarach bezpieczeństwa, doradztwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz szkoleń pracowników.

Obsługa inwestycji

Nadzór inwestorski, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, odbiory obiektów budowlanych, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko, pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, opinie rzeczoznawców branżowych - BHP, Sanitarny, P.POŻ., .

Bezpieczeństwo Maszyn

Audyty bezpieczeństwa, analiza ryzyka technicznego, dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych (Dyrektywa Narzędziowa), wymagania zasadnicze (Dyrektywa Maszynowa), Znak CE i Deklaracje zgodności WE, przejmowanie odpowiedzialności za producenta/dystrybutora maszyn.

Szkolenia, kursy zawodowe i kwalifikacyjne

Szkolenia m.in. księgowe, kadrowo-płacowe, komputerowe, dla działów HR, prawne, zarządzanie zmianą, skuteczna komunikacja, wymagania zasadnicze i minimalne maszyn.

Kursy zawodowe i kwalifikacyjne m.in. spawacz, montażysta rusztowań budowlanych, operator suwnic, operator żurawi, kierowca wózka jezdniowego, operator podestów ruchomych, operator HDS, kierowca ADR, barman, kelner, barista, SEP, obsługa stacji LPG, magazynier.

Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i produktowe, sprawozdawczość, gospodarka i ewidencje odpadów, programy gospodarki odpadami (także dot. azbestu), ekspertyzy hydrologiczne i środowiskowe, operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarki wodnej.

BHP

Służba BHP, obsługa inwestycji budowlanych (plany BIOZ, IBWR, uzgodnienia), dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych, Dokument Zabezpieczenia Stanowiska Pracy Przed Wybuchem, badania środowiska pracy (m.in. hałas, zapylenie, oświetlenie), badanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia BHP pracodawców oraz wszystkich grup pracowniczych, platforma e-learning‘owa, szkolenie 1-szej pomocy przedmedycznej, szkolenia wysokościowe, szkolenia azbest.

Ochrona Przeciwpożarowa

nadzór, opinie i uzgodnienia, wyposażanie obiektów (gaśnice, hydranty, oznakowanie), Instrukcjie Bezpieczeństwa Pożarowego, dokumentacja zabezpieczenia imprez masowych, szkolenia i ćwiczenia pożarowe i próbne ewakuacje.

Sprzedaż odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Pozostała działalność

Systemy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systemy zintegrowane (wdrażanie i nadzór), dobre praktyki GMP/GHP, system HACCP, znak CE, dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych, doradztwo technologiczne.

W realizacji powyższych działań współpracujemy oraz posiadamy wymagane prawem pozwolenia państwowych jednostek i instytucji na terenie całego kraju m.in.: PIP,WIOŚ, RDOŚ, WZMiUW, PSSE/SANEPID, PSP, UDT, TDT, IMBiGS Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, WUG Wyższy Urząd Górniczy, SIMP Stowarzyszenie Inżynietów i Techników Mechaników Polskich, IS Instytut Spawalnictwa, WUR Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Łodzi, WUP Wojewódzki Urząd Pracy. Wszystkie usługi świadczone przez firmę są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przy udziale kilkunastoosobowego zespołu pracowników, a także we współpracy z wieloma specjalistami zewnętrznymi.

Nasze doświadczenie

Mogą potwierdzić klienci, którzy już taką współpracę z nami nawiązali m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, DGA S.A. (lider w obszarze konsultingu), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Gminy Mszczonów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiatowe Urzędy Pracy w Żyrardowie, Skierniewicach, Grodzisku Maz., Sochaczewie i inne, Grupa SEB (światowy lider usług finansowych), KGHM TFI S.A. (lider na rynku funduszy), MARS Polska Sp. z o.o., NESTLE Waters Polska Sp. z o.o., DEVELEY Polska Sp. z o.o.(światowi liderzy w branży FMCG), BAKOMA Sp. z o.o. (lider produkcji przetworów mlecznych), SUOMINEN Polska Sp. z o.o. (lider produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla produktów FMCG), MOSTOSTAL Puławy S.A. (lider produkcji i montażu konstrukcji stalowych), Warbud S.A., Bilfinger Berger Budownictwo SA(liderzy budownictwa na rynku Polskim), Kosmepol Sp. z o.o. (fabryka Loreal w Polsce), Altrad Mostostal Sp. z o.o. (lider w produkcji rusztowań), PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. (autoryzowany dystrybutor Agilent Technologies Inc.) Kross S.A. (największy producent rowerów w Europie), Grupa TAURON, PGE Elektrownia Bełchatów (liderzy branży energetycznej), Ericsson Sp. z o.o. (lider na rynku telekomunikacji), Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. (lider na rynku developerskim), Fabryka Urządzeń Dźwigowych Mińsk Mazowiecki S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o. (czołowy producent dachów i elementów konstrukcyjnych na świecie), Technopol Group Sp. z o.o. (produkcja opakowań, tektury, poligrafia), Blachotrapez Sp. z o.o. (czołowy producent dachów w Polsce), ERGON Poland Sp. z o.o. (europejski lider produkcji prefabrykowanego betonu), SOPREMA Polska Sp. z o.o. (światowy lider w produkcji systemów hydroizolacyjnych).

Zaufali nam:

logakwadrat_szerokie.png